Рейтингова система на висшите училища в България

ПРОЕКТ ЦВЕТНО” Повече »

От края на месец ноември 2015г. се сформира клуб по Хокей на трева към училището. Не след дълго последваха  първите изяви на нашите ученици и първите им отличия. Очаквайте скоро страницата на клуба във Фейсбук.

 НОВИНИ

График класни и контролни

Самостоятелна форма на обучение 2018/2019 г. - заповед, графици, конспекти

Самостоятелна форма на обучение 2018/2019 г.

Трета поправителна сесия 

Заповед четвърто класиране

СУ "Найден Геров" гр. Пловдив, ул. "Кемера" №27 -  Център за прием на документи на ученици след VII клас за учебната 2018-2019 година .                                                                                            Работно време: от 08.00ч. до 18.00 ч.

          Студентите от четвърти курс специалност “ Психология “ – задочно обучение проведоха   на  12.04.2018г.  с ученици от девети клас презентация на тема:”Агресия, езика  на враждата и кибертормоза”. Учениците взеха активно участие  в  мероприятието. Дискутираха с интерес. Проявиха желание да научат повече за проблемите, които бяха разискани.

        Ръководството на СУ” Найден Геров” изказва огромна  благодарност  на научния ръководител доц. д-р  Юрий  Янакиев и отлично подготвените  студенти от четвърти курс специалност психология  задочно обучение за професионално изнесената беседа и презентация както и за тяхната отдаденост и ентусиазъм. Надяваме се съвместното  сътрудничество между СУ “Найден  Геров”  -  гр. Пловдив и ПУ “ Паисий  Хилендарски “ ,  да продължи и през следващата учебна година.

       

        Заповед №РД-10-544/01.02.2018г. - на основание чл.259 ал.1 и във връзка с чл. 105 ал.5 от ЗПУО и заповед №18ОА166 от 31.01.2018г. на Кмета на Община Пловдив - 7,8 и 9 - февруари неучебни дни. Учебните занятия се възобновяват на 12.02.2018г., съгласно дневния режим за месец февруари.

СУ „Найден Геров”, гр. Пловдив и Асоциация „Голям брат, Голяма сестра –имат удоволствието да Ви поканят на откриване на изложба и уъркшоп по проект „Цветно” на 18-ти декември 2017 г. от 10:30 ч. в сградата на начален курс - ул. "Възход" №26 Повече »

Обява за отдаване под наем на обект: павилион в СУ "Найден Геров" Повече »

На 24.02.2017г. от 11.00ч. в дирекцията на СУ"Найден Геров"ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред: 1. Приемане бюджета на СУ"Найден Геров" за 2017г.  2. Разни

Протокол от заседание на комисия, относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет Повече »

Оценяване и класиране на подадените оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  "Приготвяне и доставка на закуски за децата от подготвителните групи и за учениците от І-ви до ІV-ти клас в СОУ "Найден Геров" в гр. Пловдив"