Рейтингова система на висшите училища в България

ПРОЕКТ ЦВЕТНО” Повече »

През  месец  март се сключи  меморандум   между   РУО – гр. Пловдив и ПУПаисий  Хилендарски” .  Във  връзка  с  този  мемурандум в СУНайден  Геров” –  гр. Пловдив студентите от трети курс специалност Психология “ – задочно обучение проведоха    беседа   на  16.05.2017г.  с ученици от пети и шести клас на тема: “Зависимости, превенция и борбата с тях.  и  на  13.06.2017г.  презентация на тема:”Агресия, езика  на враждата и кибертормоза с учениците от седми и девети клас. Учениците взеха активно участие и в двете мероприятия. Дискутираха с интерес. Проявиха желание да научат повече за проблемите, които бяха разискани.

Ръководството на СУ Найден Геров изказа благодарност  на научния ръководител доц. д-р  Юрий  Янакиев и студентите от трети курс специалност психология  задочно обучение за професионално изнесените беседи и презентации както и за тяхната отдаденост и ентусиазъм.  Съвместното  сътрудничество между СУ Найден  Геров  -  гр. Пловдив и ПУ Паисий  Хилендарски “ ,  ще продължи и през следващата учебна година.

От края на месец ноември 2015г. се сформира клуб по Хокей на трева към училището. Не след дълго последваха  първите изяви на нашите ученици и първите им отличия. Очаквайте скоро страницата на клуба във Фейсбук.

 НОВИНИ

Задочна форма на обучение - график за провеждане на очни занятия: VIII клас-януари-февруари 2018г.

СУ „Найден Геров”, гр. Пловдив и Асоциация „Голям брат, Голяма сестра –имат удоволствието да Ви поканят на откриване на изложба и уъркшоп по проект „Цветно” на 18-ти декември 2017 г. от 10:30 ч. в сградата на начален курс - ул. "Възход" №26 Повече »

Задочна форма на обучение - график за провеждане на изпити, очни занятия ноември-декември, сесии за учебната 2017/2018г.

График за провеждане на очни занятия и изпити - задочна форма на обучение Повече »

Самостоятелна форма на  обучение 2017/2018 - конспекти; график за провеждане на изпити - Повече »

Самостоятелно обучение  поправителна сесия август-септември- график за провеждане на изпити Повече »

Записване на приетите ученици на I етап 7 клас от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. включително в стая №10. Работно време от 07.30 - 18.00 часа.

Самостоятелно обучение изпитна сесия I клас Повече »

Първа поправителна сесия Повече »

 Училищна комисия по приема на ученици след завършен VIII клас и график на дейностите:  Повече »

Обява за отдаване под наем на обект: павилион в СУ "Найден Геров" Повече »

Комисия за реализиране на училищния план прием след VII клас Повече »

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас Повече »

Училищен план прием за учебната 2017-2018г. Повече »

На 24.02.2017г. от 11.00ч. в дирекцията на СУ"Найден Геров"ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред: 1. Приемане бюджета на СУ"Найден Геров" за 2017г.  2. Разни

Протокол от заседание на комисия, относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет Повече »

Оценяване и класиране на подадените оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  "Приготвяне и доставка на закуски за децата от подготвителните групи и за учениците от І-ви до ІV-ти клас в СОУ "Найден Геров" в гр. Пловдив"    Повече »

  • Най- малките - децата от подготвителните групи, посрещнаха с песни и хора Баба Марта, която бе приготвила мартенички за всички.