ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Учебна 2022/2023 година

 

 

Име и фамилия Заемана длъжност Предметна група
1.        Диана Гавазова Директор

 

 
2.        Петър Нейчев ЗДУД  
3.        Севдалина Рабчева ЗДУД  
4.        Виолета Георгиева ЗДУД  
5.        Гергана Настева старши учител Начален етап

 

6.        Албена Димитрова старши учител Начален етап
7.        София Бояджиева старши учител Начален етап
8.        Тодорка Кузмова-Гиздева старши учител Начален етап
9.        Мария Стоева старши учител Начален етап
10.    Нонка Доркова старши учител Начален етап
11.    Боряна Механджийска старши учител Начален етап
12.    Цветозара Пенкова старши учител Начален етап
13.    Ваня Петкова старши учител Подготвителна група

 

14.    Ивелина Георчева учител Подготвителна група
15.    Стоилка Бозева учител Подготвителна група
16.    Ася Ценова старши учител Начален етап – Технологии и предприемачество
17.    Даниела Панчева старши учител Начален етап –

Английски език

18.    Милена Павлова старши учител Български език и литература

 

19.    Пенка Казакова старши учител Български език и литература
20.    Мария Шиникова старши учител Български език и литература
21.    Гинка Каладжиева старши учител Български език и литература
22.    Гинка Петрова учител Български език и литература
23.    София Чилибинова учител Български език и литература
24.    Деляна Попова учител Български език и литература
25.    Милена Котова старши учител Английски език

 

26.    Антония Кюркчийска главен учител Английски език
27.    Станимира Гарванова  учител Английски език
28.    Камен Георгиев старши учител Английски език
29.    Нейка Шошева учител Руски език

 

30.    Красимира Карова старши учител Математика

 

31.    Емилия Стоименова старши учител Математика
32.    Йорданка Бойкинска старши учител Математика
33.    Елена Шумарова старши учител Математика
34.    Руска Комсалова старши учител Математика, физика и астрономия
35.    Мария Танакова учител Математика
36.    Валентин Ташев старши учител Информационни технологии

 

37.    Надежда Панова старши учител Информационни технологии
38.    Мария Илиева старши учител Информационни технологии
39.    Боян Кандев старши учител Физика и астрономия

 

40.    Надка Бабачева учител Биология и здравно образование

 

41.    Росица Кръстева старши учител Биология и здравно образование

 

42.    Биляна Костадинова старши учител Химия и ООС

 

43.    Росица Кисьова учител Химия и ООС
44.    Йорданка Попова старши учител Биология и здравно образование, Човекът и природата
45.    Величка Чорбаджиева  учител История и цивилизации

 

46.    Мариана Герджилова старши учител История и цивилизации
47.    Таня Григорова старши учител История и цивилизации
48.    Георги Чочев учител История и цивилизации
49.    Маргарита Михайлова старши учител

 

Философия

 

50.    Мария Стоянова старши учител География и икономика

 

51.    Пламен Алеков старши учител География и икономика
52.    Елена Керкелова учител География и икономика
53.    д-р Таня Йорданова учител Предприемачество

 

54.    Станимир Бозуков учител Музика

 

55.    Татяна Величкова учител Музика

 

56.    Поли Велкова-Минчева учител Избразително изкуство

 

57.    Нико Костов старши учител Физическо възпитание и спорт

 

58.    Емил Кръстанов старши учител Физическо възпитание и спорт
59.    Костадин Костадинов старши учител Физическо възпитание и спорт
60.    Тодор Тасев учител Физическо възпитание и спорт
61.    Димка Решеткова старши учител Технологии и предприемачество

 

62.    Румяна Петкова учител Технологии и предприемачество

 

63.    Камен Калчев учител Професионално обучение

 

64.    Елена Пенева старши учител Професионално обучение

 

65.    Даниела Дечева старши учител

ЦДО

Начален етап

 

66.    Даниела Лафчиева старши учител ЦДО Начален етап
67.    Лиляна Лозанова старши учител ЦДО Начален етап
68.    Цветана Димитрова старши учител ЦДО Начален етап
69.    Бирсен Шабан учител ЦДО Начален етап
70.    Мариана Струменлиева-Терзийска учител ЦДО Начален етап
71.    Eмилия Маринова учител ЦДО Прогимназиален етап

 

72.    Емилия Гюлеметова

 

старши учител ЦДО Прогимназиален етап

 

73.    Петя Райчева психолог  

 

74.    Мария Ангелова психолог  

 

75.    Надежда Недева ресурсен учител  

 

76.    Любка Шанова ресурсен учител  

 

77.    Мария Милева логопед  

 

78.    Христина Авкова педагогически съветник