1. Линк – Отчетна Форма за изпълнена работа

 2. Упътване за създаване на виртуална класна стая
 3. Разпределение на преподавателите по класове и предмети

График за дистанционно обучение начален етап и ПГ

клас Име, фамилия Предмет Брой часове Брой часове седмично
1.       ПГ 5 Лиляна Лозанова Всички образователни направления Според седмичното разписание Според седмичното разписание
2.       ПГ 6 Ваня Петкова Всички образователни направления Според седмичното разписание Според седмичното разписание
3.       1 Гергана Настева БЕЛ 7 7
4.       1 Цветана Димитрова Околен свят

ИИ

ФВС

Музика

1

2

2

2

7
5.       1 Севдалина Рабчева Математика 5 5
6.       ЦДО1 Даниела Дечева Самоподготовка БЕЛ

Самоподготовка Математика

Занимания по интереси

1

1

1

 

15
7.       2 Боряна Механджийска Околен свят

ИИ

ФВС

1

2

2

5
8.       2 Димитрийка Арминова Математика

Музика

3

2

5
9.       2 Цветозара Пенкова БЕЛ 7 7
10.  3 Албена Димитрова ЧО

ЧП

ФВС

2

1

3

6
11.  3 София Бояджиева Математика

Музика

4

1

5
12.  3 Тодорка Кузмова БЕЛ 7 7
13.  4 Станка Назлева БЕЛ 7 7
14.  4 Мария Стоева Математика

Музика

4

1

5
15.  4 Нонка Доркова ЧО

ЧП

ФВС

1

2

3

6
16.  2,3,4 Даниела Панчева АЕ2

АЕ3

АЕ4

2

3

3

8
17.  1,2,3,4 Ася Ценова ТП1

ТП2

ТП3

ТП4

ИИ3

ИИ4

1

1

1

1

2

2

8
18.  1,2,3,4 Диана Гавазова Спортни дейности1

Спортни дейности2

Спортни дейности4

КМ3

КМ4

 

1

1

1

1

1

5

 

Координатори  при възникнали въпроси за начален етап:

Диана Гавазова

Севдалина Рабчева

Боряна Механджийска 

График за дистанционно обучение

  V VI VII VIII IX X XI XII
БЕЛ Милена Павлова София Чилибинова Саша Калинова
Пенка Казакова Гинка Петрова Гинка Каладжиева Мария Шиникова Петър Нейчев
АЕ Розалия Георгиева Антония Кюргчийска Елена Касабова Милена Котова Антония Кюргчийска Милена Котова Розалия Георгиева Милена Котова
РЕ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Нейка Шошева Нейка Шошева Нейка Шошева XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Математика Мария Танакова Емилия Стоименова Елена Шумарова Йорданка Бойкинска Руска Комсалова Татяна Лазарова Красимира Карова Елена Шумарова
ИТ Валентин Ташев Надя Панова Мария Илиева Надя Панова Валентин Ташев XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
История Марияна Гержилова Марияна Гержилова Павлина Горинова Таня Григорова Марияна Гержилова Таня Григорова Павлина Горинова Павлина Горинова
География Нефизе Жекова Мария Стоянова Мария Стоянова Мария Стоянова Емил Начев Нефизе Жекова Нефизе Жекова Нефизе Жекова
ЧП/Биология Йорданка Попова Йорданка Попова Росица Кръстева Росица Кръстева Надя Бабачева Надя Бабачева Росица Кръстева Росица Кръстева
Химия XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Биляна Костадинова Биляна Костадинова Биляна Костадинова Веска Угренова Росица Кисьова Росица Кисьова
Физика XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Руска Комсалова Боян Кандев Боян Кандев Боян Кандев XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Музика Татяна Величкова Георги Кафалиев Татяна Величкова Георги Кафалиев XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ИИ Виолета Георгиева Виолета Георгиева Виолета Георгиева XXXXXXXXXX Виолета Георгиева Виолета Георгиева XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ФВС Елена Чанева Тодор Тасев Нико Костов Елена Чанева Нико Костов Костадин Костадинов Емил Кръстанов Тодор Тасев
ТО XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Елена Пенева Елена Пенева Елена Пенева XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ТД XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Камен Калчев Камен Калчев Камен Калчев XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX