• Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. Есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. Коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.

Зимна І-ХІ клас

Зимна ХІІ клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

Пролетна  за І-ХІ клас

Пролетна  за ХІІ клас

Неучебни дни:

07.11.2016 г.  ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ
22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика
25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

  • Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

09.02.2017 г.  за І – ХІ клас
07.02.2017 г. за ХII клас

  • Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г.  VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)