РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия втора поправителна за учебната 2018/2019 г.

Съобщение Изпити Втора поправителна сесия СФО
График Консултации втора поправителна сесия СФО


Ред за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение – сесия първа поправителна за  учебната 2018/2019г

График на изпитите – сесия първа поправителна за  учебната 2018/2019г

График на консултациите – сесия първа поправителна за  учебната 2018/2019г

2018/2019 – Конспекти 1-12 клас

2018/2019 – Ред за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

2018/2019 – Изпити редовна сесия

2018/2019 – Заповед график на консултациите

2018/2019 – Заповед за записване на учениците

2018/2019 – Заповед за ред и организация на изпитите

2018/2019 – Съобщение приравнителна сесия

2018/2019 – Заповед график консултации

Втора поправителна сесия- график- СФО

Първа поправителна сесия- график-СФО

Консултации СФО- II Поправителна сесия

Консултации- география

Изпитите по Технологии и предприемачество за 5,6 и 8 клас от първа поправителна сесия на самостоятелна форма на обучение, ще се проведат на 30.03.2018г. от 09:00ч. в 21 кабинет.

Първа поправителна сесия -изпити – самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на  обучение 2017/2018 – конспекти; график за провеждане на изпити – Повече »