Дневен режим за учебната 2021-22 г. 

Начален етап

I смяна

час Начало Край
1 8:00 8:40
2 8:45 9:25
Голямо междучасие 9:25 9:45
3 9:45 10:25
4 10:30 11:10
5 11:20 12:00
6 12:10 12:50

 

II смяна

час Начало Край
1 13.00 13.40
2 13.45 14.25
Голямо междучасие 14.25 14.45
3 14.45 15.25
4 15.30 16.10
5 16.20 17.00
6 17.10 17.50

 

Прогимназиален и гимназиален етап

I смяна

час Начало Край
1 7,30 8.10
2 8,15 8.55
3 9,00 9.40
Голямо междучасие 9,40 10.00
4 10,00 10.40
5 10.50 11.30
6 11.40 12.20
7 12.30 13.10

 

II смяна

час Начало Край
1 13.15 13.55
2 14.00 14.40
3 14.45 15.25
Голямо междучасие 15.25 15.45
4 15.45 16.25
5 16.35 17.15
6 17.25 18.05
7 18.15 18.55