Календар

Допускане до ДЗИ  – до 18 май 2021
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 18 май 2021
Провеждане на изпитите  
 – ДЗИ поБЕЛ – 19.май.2021 – начало 08:00 часа
– Втори ДЗИ – 21.май.2021 – начало 08:00 часа
– ДЗИ по желание – 26-31 май.2021  
Оценяване наизпитните работи  – 22 май 2021 -06 юни 2021 г
Обявяване на резултатите  – до 07 юни 2021 г
Връчване на дипломите – до 22 юни 2021 г

 

Инструкции Зрелостници 2021

 

 

Образци на документи 

Документи IV клас

  1. Заявление за изпит 4 клас Математика и БЕЛ СФО
  2. Инструктаж Ученик

Документи VII клас

  1. Заявление чужд език НВО 7 клас 2021
  2. Заявление за изпит 7 клас Математика и БЕЛ СФО
  3. Инструктаж на ученика НВО 7 Клас

Документи Х клас

  1. Заявление чужд език НВО10 2021
  2. Заявление ICT НВО10 2021
  3. Заявлени за изпити 10 клас Математика и БЕЛ СФО