ПРОЕКТ ЦВЕТНО        

Проект "Цветно: групово рисуване с пръсти за деца и млади хора в неравностойно положение от гр. Пловдив и подобряване на градската среда около река Марица и квартал Столипиново” се осъществява от Асоциация "Голям брат, Голяма сестра - България" в партньорство с Фондация "Ценности, добродетели, интегритет" и с финансовата подкрепа на Общинска фондация “Пловдив 2019”.

ПРОЕКТЪТ Е ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА НА ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

Цели на проекта:


-Промотиране на изкуството и културата сред деца и младежи в неравностoйно положение чрез метода рисуване с пръсти;
-Организиране на изложби с рисунките на децата, които ще спомогнат за облагородяване на средата около река Марица и квартал Столипиново.


Дейностите по проекта, ще се реализират в СУНайден  Геров” – гр. Пловдив/ще се проведат 7 творчески ателиета в периода май-юни 2017г., в които ще участват 16 деца от втори до четвърти клас/. В началото на 2017/2018 учебна година най-добрите творби от тези ателиета ще бъдат аранжирани в изложба на територията на училището. Предвидени са също участие на деца и родители в арт дейности на открито.

Рисуването с пръсти е форма на експресивно поведение, която може да разкрие значими личностни характеристики. Това е типично както за този тип рисуване, така и за други форми на художествено себе изразяване. Особеното на тази експресивна форма обаче е в това, че тя дава възможност на децата да се избавят от потиснатостта, да преодолеят страховете си и да придобият увереност в себе си.