Самостоятелна форма на обучение

2018/2019 - Конспекти 1-12 клас

2018/2019 - Ред за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

2018/2019 - Изпити редовна сесия

2018/2019 - Заповед график на консултациите

2018/2019 - Заповед за записване на учениците

2018/2019 - Заповед за ред и организация на изпитите

2018/2019 - Съобщение приравнителна сесия

2018/2019 - Заповед график консултации

Втора поправителна сесия- график- СФО

Първа поправителна сесия- график-СФО

Консултации СФО- II Поправителна сесия

Консултации- география

Изпитите по Технологии и предприемачество за 5,6 и 8 клас от първа поправителна сесия на самостоятелна форма на обучение, ще се проведат на 30.03.2018г. от 09:00ч. в 21 кабинет.

Първа поправителна сесия -изпити - самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на  обучение 2017/2018 - конспекти; график за провеждане на изпити - Повече »