Рейтингова система на висшите училища в България

ПРОЕКТ ЦВЕТНО” Повече »

От края на месец ноември 2015г. се сформира клуб по Хокей на трева към училището. Не след дълго последваха  първите изяви на нашите ученици и първите им отличия. Очаквайте скоро страницата на клуба във Фейсбук.

 НОВИНИ

Информация относно първа поправителна сесия на самостоятелна форма на обучение

Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2019г. по установения за февруари режим.

Грипната ваканция е удължена до 01.02.2019г. включително.  Преподавателите да се явят на работа на  28.01.2019г./понеделник/ в 8:00ч.

До знанието на ангажираните със СФО : Изпитите  на 03.01.2019г. и 04.01.2019г. се провеждат по график.

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ №18 ОА 3016/28.12.2018Г. ДНИТЕ 03.01.2019 И 04.01.2019 СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ. Пръвият работен и учебен ден е 07.01.2019г. - понеделник по установения за януари режим. Молби за отпуск ще бъдат подавани на 07.01.2019г.

График класни и контролни

Самостоятелна форма на обучение 2018/2019 г. - заповед, графици, конспекти

Самостоятелна форма на обучение 2018/2019 г.

Трета поправителна сесия 

Заповед четвърто класиране

СУ "Найден Геров" гр. Пловдив, ул. "Кемера" №27 -  Център за прием на документи на ученици след VII клас за учебната 2018-2019 година .                                                                                            Работно време: от 08.00ч. до 18.00 ч.

          Студентите от четвърти курс специалност “ Психология “ – задочно обучение проведоха   на  12.04.2018г.  с ученици от девети клас презентация на тема:”Агресия, езика  на враждата и кибертормоза”. Учениците взеха активно участие  в  мероприятието. Дискутираха с интерес. Проявиха желание да научат повече за проблемите, които бяха разискани.

        Ръководството на СУ” Найден Геров” изказва огромна  благодарност  на научния ръководител доц. д-р  Юрий  Янакиев и отлично подготвените  студенти от четвърти курс специалност психология  задочно обучение за професионално изнесената беседа и презентация както и за тяхната отдаденост и ентусиазъм. Надяваме се съвместното  сътрудничество между СУ “Найден  Геров”  -  гр. Пловдив и ПУ “ Паисий  Хилендарски “ ,  да продължи и през следващата учебна година.

        Заповед №РД-10-544/01.02.2018г. - на основание чл.259 ал.1 и във връзка с чл. 105 ал.5 от ЗПУО и заповед №18ОА166 от 31.01.2018г. на Кмета на Община Пловдив - 7,8 и 9 - февруари неучебни дни. Учебните занятия се възобновяват на 12.02.2018г., съгласно дневния режим за месец февруари.

СУ „Найден Геров”, гр. Пловдив и Асоциация „Голям брат, Голяма сестра –имат удоволствието да Ви поканят на откриване на изложба и уъркшоп по проект „Цветно” на 18-ти декември 2017 г. от 10:30 ч. в сградата на начален курс - ул. "Възход" №26 Повече »

Обява за отдаване под наем на обект: павилион в СУ "Найден Геров" Повече »

На 24.02.2017г. от 11.00ч. в дирекцията на СУ"Найден Геров"ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред: 1. Приемане бюджета на СУ"Найден Геров" за 2017г.  2. Разни

Протокол от заседание на комисия, относно публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет Повече »

Оценяване и класиране на подадените оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  "Приготвяне и доставка на закуски за децата от подготвителните групи и за учениците от І-ви до ІV-ти клас в СОУ "Найден Геров" в гр. Пловдив"    Повече »

  •