План-прием на ученици

 

Комисия за реализиране на училищния план прием след VII клас Повече »

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас Повече »

Училищен план прием за учебната 2017-2018г. Повече »