Заповед план прием на ученици 2019/2020 г.

Заповед четвърто класиране

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас за учебната 2018 – 2019 година

Комисия за реализиране на училищния план прием след VII клас Повече »

График на дейностите по приемане на ученици след VII клас Повече »

Училищен план прием за учебната 2017-2018г. Повече »