Отчетни данни по БЕК за изпълнението на бюджета 01.01-31.12.23
Отчетни данни по БЕК за изпълнението на бюджета 01.01-30.09.23
Отчетни данни по БКК за изпълнението на бюджета 01.01.23 30.06.23
Отчетни данни по БКК за изпълнението на бюджета 01.01.22 31.12.22
Отчетни данни по БКК за изпълнението на бюджета 01.01.22 30.09.22
Отчетни-данни-по-ЕБК-за-изпълнение-на-бюджета-за-периода – 01.01.2022-30.06.2022
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-31.12.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-30.09.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-30.06.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-31.03.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-31.12.2020
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-30.09.2020
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-30.06.20
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-31.03.20
Бюджет 01.01.2020-31.12.2020
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-31.12.19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-30.09.19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-31.07.19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018-31.12.2018
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018-30.09.2018
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016-30.09.2016