Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-31.12.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-30.09.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-30.06.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-31.03.2021
Отчетни данни по ЕБК за  изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-31.12.2020
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-30.09.2020
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-30.06.20
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-31.03.20
Бюджет 01.01.2020-31.12.2020
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-31.12.19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-30.09.19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-31.07.19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018-31.12.2018
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018-30.09.2018
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016-30.09.2016