Календар

Допускане до ДЗИ  – до 18 май 2022
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 15.05.2022- до 23.08.2022
Провеждане на изпитите  
 – ДЗИ поБЕЛ – 18.май.2021 – начало 08:30 часа
– Втори ДЗИ – 20.май.2021 – начало 08:30 часа
– ДЗИ по желание – 26-31 май.2021  
Оценяване на изпитните работи  – 20 май 2022 -06 юни 2022 г
Обявяване на резултатите  – до 07 юни 2021 г
Връчване на дипломите – до 22 юни 2021 г

 

Заявление за допускане до ДЗИ 2022

Инструктаж зрелостник ДЗИ 2022

 

Образци на документи 

Документи IV клас

  1. Заявление за изпит 4 клас Математика и БЕЛ СФО
  2. Инструктаж ученик 4 клас НВО 2022

Документи VII клас и график на дейностите

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

След завършен VII клас                         

Вид  дейност

Срок

1. Провеждане на тестове по:

•          български език и литература

•          математика

14.06.2022 г.

16.06.2022 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете

до 07.06.2022 г. вкл

3. Издаване на свидетелство за основно образование

до 02.07.2022 г. вкл.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05.-07.07.2021 г. вкл.

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. вкл.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2021 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г. вкл.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г. вкл.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27.07.2021 г. вкл.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2021 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г. вкл.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2021 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10.09.2021 г. вкл.

15. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2021 г. вкл

  1. Заявление 7 клас НВО чужд език 2022
  2. Заявление за изпит 7 клас Математика и БЕЛ СФО
  3. Инструктаж ученик 7 НВО 2022

Документи Х клас

  1. Заявление 10 клас НВО ЧЕ 2022
  2. Заявление 10 клас НВО ИТ 2022
  3. Заявлени за изпити 10 клас Математика и БЕЛ СФО
  4. Инструктаж ученик 10 клас НВО 2022