Календар

Допускане до ДЗИ  – до 18 май 2023
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ  
Провеждане на изпитите  
 – ДЗИ поБЕЛ –  – начало 
– Втори ДЗИ –  – начало  
– ДЗИ по желание –   
Оценяване на изпитните работи   
Обявяване на резултатите  
Връчване на дипломите

 

Заявление за допускане до ДЗИ 2023

Инструктаж зрелостник ДЗИ 2023

 

Образци на документи 

Документи IV клас

  1. Заявление за изпит 4 клас Математика и БЕЛ СФО
  2. Инструктаж ученик 4 клас НВО 2023

Документи VII клас и график на дейностите

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

След завършен VII клас                         

Вид  дейност

Срок

1. Провеждане на тестове по:

•          български език и литература

•          математика

 

 

2. Обявяване на резултатите от тестовете

 

3. Издаване на свидетелство за основно образование

 

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

 

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

 

15. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

 

  1. Заявление 7 клас НВО чужд език 2022
  2. Заявление за изпит 7 клас Математика и БЕЛ СФО
  3. Инструктаж ученик 7 НВО 2022

Документи Х клас

  1. Заявление 10 клас НВО ЧЕ 2023
  2. Заявление 10 клас НВО ИТ 2023
  3. Заявлени за изпити 10 клас Математика и БЕЛ СФО
  4. Инструктаж ученик 10 клас НВО 2023