Календар

Допускане до ДЗИ  – до 18 май 2021
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 18 май 2021
Провеждане на изпитите  
 – ДЗИ поБЕЛ – 19.май.2021 – начало 08:00 часа
– Втори ДЗИ – 21.май.2021 – начало 08:00 часа
– ДЗИ по желание – 26-31 май.2021  
Оценяване наизпитните работи  – 22 май 2021 -06 юни 2021 г
Обявяване на резултатите  – до 07 юни 2021 г
Връчване на дипломите – до 22 юни 2021 г

 

Инструкции Зрелостници 2021

 

 

Образци на документи 

Документи IV клас

  1. Заявление за изпит 4 клас Математика и БЕЛ СФО
  2. Инструктаж Ученик

Документи VII клас и график на дейностите

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

След завършен VII клас                         

Вид  дейност

Срок

1. Провеждане на тестове по:

•          български език и литература

•          математика

16.06.2021 г.

18.06.2021 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете

до 28.06.2021 г. вкл

3. Издаване на свидетелство за основно образование

до 02.07.2021 г. вкл.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05.-07.07.2021 г. вкл.

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. вкл.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2021 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г. вкл.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г. вкл.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27.07.2021 г. вкл.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2021 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г. вкл.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2021 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10.09.2021 г. вкл.

15. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2021 г. вкл

  1. Заявление чужд език НВО 7 клас 2021
  2. Заявление за изпит 7 клас Математика и БЕЛ СФО
  3. Инструктаж на ученика НВО 7 Клас

Документи Х клас

  1. Заявление чужд език НВО10 2021
  2. Заявление ICT НВО10 2021
  3. Заявлени за изпити 10 клас Математика и БЕЛ СФО