Свободни места за прием на ученици в начален етап към дата: 23.04.2021 г.:

Документи за кандидатстване:

– Заявление до Директора на 2. СУ

– Документ удостоверяващ успеха на ученика

Желателно е документите да се подават по електронната поща на училището.

Клас Свободни места
ПГ 5Г 1
ПГ 6Г 1
1
5
4
3
1
5
5
5
3
1
1
3
1
3
6
2
2
5
1
1
10б 1
10г 1
11а 1