Свободни места за прием на ученици към дата: 15.09.2021 г.:

 

Клас/група

Вид на паралелката

Брой свободни места

ПГ 5г.  

6

ПГ 6г. а  

4

ПГ 6г. б  

4

Iа

Общообразователна

0

Iб

Общообразователна

1

IIа

Общообразователна

1

IIб

Общообразователна

1

IIIа

Общообразователна

5

IIIб

Общообразователна

5

IIIв

Общообразователна

5

IVа

Общообразователна

0

IVб

Общообразователна

0

Vа

Общообразователна

0

Vб

Общообразователна

0

Vв

Общообразователна

0

VIа

Общообразователна

1

VIб

Общообразователна

1

VIв

Общообразователна

3

VIг

Общообразователна

0

VIIа

Общообразователна

1

VIIб

Общообразователна

0

VIIв

Общообразователна

1

VIIг

Общообразователна

1

VIIIа

Профил Предприемачески

4

VIIIб

Профил Предприемачески

5

VIIIв

Профил Предприемачески

4

VIIIг

Профил Предприемачески

5

VIIIд Работник в производството на облекло/Работник в дървообработването

0 / 7

IXа

Профил Предприемачески

0

IXб

Профил Предприемачески

0

IXв

Профил Предприемачески

0

IXг

Профил Предприемачески

0

IXд

Работник в производството на облекло/Работник в дървообработването

0 / 0

Xа

Профил Предприемачески

0

Xб

Профил Предприемачески

1

Xв

Профил Предприемачески

1

Xг

Профил Предприемачески

1

Xд

Работник в производството на облекло/Работник в дървообработването

1 / 1

XIа

Профил Предприемачески

2

XIб

Профил Предприемачески

2

XIв

Профил Предприемачески

2

XII

Профил Предприемачески

1